Oferta


Inne


logotypy
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego "All- Tourist" Ośrodek PIRAMIDA I w okresie od 01.12.2009r. do 31.10.2012r. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013.

Realizacja projektu podniosła innowacyjność ośrodka i umożliwiła wprowadzenie 10 nowych usług:

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności Biura Obsługi Ruchu Turystycznego „All-Tourist” poprzez wprowadzenie innowacji w ośrodku rehabilitacyjnym PIRAMIDA I”

Numer umowy: UDA- RPZP.01.01.02-32-131/09-00