• 76-153 Darłowo, ul. Północna 9
 • 94 314 29 79

Inwestycje współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej


Przy współpracy Biura Obsługi Ruchu Turystycznego „All- Tourist” oraz Ośrodka „PIRAMIDA I” w okresie od 01.12.2009 r. do 31.10.2012r. zrealizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013.

Realizacja projektu podniosła innowacyjność ośrodka i umożliwiła wprowadzenie 10 nowych usług:

 • Magnetostymulacja
 • Rehabilitacja przy użyciu rotora elektrycznego
 • Profesjonalna hydroterapia
 • Koloroterapia
 • Chiropraktyka McTimoney-Corley’a
 • Terapia manualna i cranio-sacralna
 • Terapia metoda Veroniki Sherbone
 • Kinnezjologia edukacyjna
 • Biofeedback EEG
 • Tonoliza

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Biura Obsługi Ruchu Turystycznego „All-Tourist” poprzez wprowadzenie innowacji w ośrodku rehabilitacyjnym PIRAMIDA I

Numer umowy: UDA- RPZP.01.01.02-32-131/09-00