• 76-153 Darłowo, ul. Północna 9
 • 94 314 29 79

Nadmorskie Centrum Rehabilitacji
PIRAMIDA I


 • Turnusy rehabilitacyjne
 • Turnusy Rehabilitacyjne
  zdrowe stawy
 • Turnusy Rehabilitacyjne
  zdrowe płuca
 • Turnusy Rehabilitacyjne
  Antystres
 • Turnusy Rehabilitacyjne
  dla
  pacjentów poudarowych
 • Turnusy rehabilitacyjne
  zdrowy kręgosłup
 • Turnusy rehabilitacyjne
  serce jak dzwon

Rehabilitacja nad Morzem Bałtyckim


PIRAMIDA I

Ośrodek Nadmorskie Centrum Rehabilitacji Piramida jest zlokalizowane 200m metrów od morza, 500m od centrum Darłówka w spokojnej i cichej okolicy. Nieopodal ośrodka znajduje się Aqua Park z wieloma atrakcjami.

Do dyspozycji naszych gości oddajemy: 3 sale wielofunkcyjne wyposażone w komputery, sprzęt do prezentacji multimedialnych, liczne gabinety zabiegowe i gabinet lekarski, basen kąpielowy z hydromasażem, boiska do gier, ściankę wspinaczkową, sale fitness, komfortowo wyposażone pokoje z balkonami i łazienkami, nowoczesny blok żywieniowy. W sąsiednim ośrodku oddalonym o 150m znajduje się kort tenisowy.

Kadra ośrodka posiada odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne w pracy z osobami starszymi, a także niepełnosprawnymi.

 

ośrodek posiada salę wielofunkcyjną, która może pomieścić do 200 osób. Sala posiada klimatyzację i jest przystosowana tak jak cały Ośrodek dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Do dyspozycji gości ośrodka są:

 • kryty basen kąpielowy z podgrzewana wodą
 • solarium
 • hydromasaż
 • fitness club
 • parking dla samochodów
 • ściana wspinaczkowa
 • wielofuncyjna sala na 200 miejsc
 • wifi
 • piłkarzyki
 • kije nordic walking
 • stoły do tenisa stołowego
 • sauna

Zobacz nasze certyfikaty i referencje >>

Nadmorskie Centrum Rehabilitacji Piramida I (wcześniej OŚRODEK WCZASOWO-REHABILITACYJNY „PIRAMIDA”) jest własnością BIURA OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO „ALL-TOURIST”

Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny „Piramida I” kupiono w 1992 roku. Przy wsparciu środków unijnych Centrum Rehabilitacyjne zmodernizowano w latach 2009-2012. Projektem zostały objęte pokoje, łazienki, gabinety, zaplecze żywieniowe z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich. Dlatego też, wyposażenie pokoi, łazienek, gabinetów rehabilitacyjnych oraz zaplecza żywieniowego to nowoczesny i innowacyjny sprzęt.

Informujemy, że otrzymaliśmy subwencję w ramach programu rządowego tarcza 1.0 i 2.0 udzieloną przez PFR SA.

Rodo


Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). W związku z tym pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1):
Informacja o przetwarzaniu danych:
1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego Nadmorskie Centrum Rehabilitacji „Piramida I” z siedzibą przy ul. 3 Maja 32/4 w Dąbrowie Górniczej oraz z siedzibą przy ul. Północnej 9 w Darłowie, NIP: 6290004149 REGON: 008435602 (dalej „Administrator”);
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji usług świadczonych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
b. zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Panią/Pana z nami -
ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6
ust.1 lit b RODO);
c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z
zawartą z Panią/Panem umową/umowami lub przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego
prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest
możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

d. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z
prawa Unii lub prawa polskiego – ponieważ przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
3. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania w celu sporządzenia umowy-skierowania, PESEL jeżeli jest potrzeba sporządania faktury z pobytu oraz dane dotyczące zdrowia, które są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776); Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1937) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2007 r.).

4. Dane są udostępniane następującym kategoriom podwykonawców Administratora:
- nabywcy wierzytelności;
- upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza
organy państwowe – PCPR, MOPS, MOPR, OPS i sądy);
- biura pośredniczące w zawieraniu umów;
- świadczące usługi: szczególnie informatyczne obsługujące hosting stron www i serwery (Firma Kei.pl); audytorskie i kontrolne; prawne i windykacyjne);
- firmy i organizacje pozarządowe, z którymi współpracujemy.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wyjątek stanowią dane osobowe, które przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776), w której mowa o przechowywaniu dokumentów dotyczących przebiegu turnusu rehabilitacyjnego przez okres 3 lat.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@all-tourist.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. 3 Maja 32/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących/ nas umowy/umów oraz ewentualnego zawarcia i wykonania przyszłej umowy / umów.