Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „All-Tourist” Ośrodek Wczasowy „PIRAMIDA I” w okresie od 01.12.2009 r. do 31.10.2012r. zrealizowało projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013.

Realizacja projektu podniosła innowacyjność ośrodka i umożliwiła wprowadzenie 10 nowych usług:

 • Magnetostymulacja
 • Rehabilitacja przy użyciu rotora elektrycznego
 • Profesjonalna hydroterapia
 • Koloroterapia
 • Chiropraktyka McTimoney-Corley’a
 • Terapia manualna i cranio-sacralna
 • Terapia metoda Veroniki Sherbone
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Biofeedback EEG
 • Tonoliza

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Biura Obsługi Ruchu Turystycznego „All-Tourist” poprzez wprowadzenie innowacji w ośrodku rehabilitacyjnym PIRAMIDA I

Numer umowy: UDA- RPZP.01.01.02-32-131/09-00

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „All-Tourist” Nadmorskie Centrum Rehabilitacji „PIRAMIDA I” realizuje projekt w oparciu o dofinansowanie w ramach realizacji działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach realizacji projektu zakupiono:

 • windę do transportu osób niepełnosprawnych
 • samochód osobowy
 • windę/podnośnik do samochodu przeznaczoną dla osób poruszających się na wózkach
 • urządzenia rehabilitacyjne w tym: aparat do terapii falą uderzeniową, mobilną fizykoterapię, laser wysokoenergetyczny;

Numer Umowy: UM16-6935-UM1610173/17

Zakup windy realizowany w ramach operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LEADER-
logo-SSGD
logo-UE
PROW-2014-2020
Scroll to Top