Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej Nadmorskiego Centrum Rehabilitacji „PIRAMIDA I”

 

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego prowadzonego pod domeną www.all-tourist.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego Nadmorskie Centrum Rehabilitacji „Piramida I” z siedzibą przy ul. 3 Maja 32/4 w Dąbrowie Górniczej oraz z siedzibą przy ul. Północnej 9 w Darłowie, NIP: 6290004149 REGON: 008435602, zwane dalej „Administratorem”.
 3. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1 – zwane dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Serwisu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania,
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  3. prawa do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO,
  4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
  5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Sposoby pozyskiwania danych

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, który korzysta z formularza kontaktowego, w tym imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail. Serwis zapisuje również informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. Podczas wizyty użytkownika w Serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Informacje te nie są zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych użytkowników.
 3. Serwis korzysta z danych zawartych w plikach cookies, czyli niewielkich plikach tekstowych wysyłanych na urządzenie użytkownika odwiedzającego strony Serwisu (patrz niżej).

Cele gromadzenia oraz przetwarzania danych

 1. Dane osobowe podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym wykorzystywane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 2. Informacje zbierane w sposób automatyczny wykorzystywane są w celu administrowania Serwisem i zabezpieczeniami oraz do celów analiz statystycznych.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk i dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu.

Istotne techniki marketingowe

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Ireland Limited). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. Administrator korzysta w serwisie z czatu Messengera Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Meta Platforms Ireland Limited) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. właściwego dopasowania stron internetowych do potrzeb użytkownika,
  2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika.
  3. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”
 5. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika, jednak użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google Ireland Limited, dla usług Google Maps i Google Analytics oraz Meta Platforms Ireland Limited dla usług Facebook.
 10. Sposób, w jaki Google i Facebook używają danych osobowych, po wyrażeniu zgody znaleźć można w politykach prywatności i warunkach korzystania z usług:
  https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
  https://www.facebook.com/help/336858938174917
Scroll to Top