Pobyty rehabilitacyjne indywidualne

Turnus rehabilitacyjny 14-dniowy

14-dniowe turnusy rehabilitacyjne - terminy i cena 2024 r.

WordPress Responsive Table

¹ Turnusy rehabilitacyjne z większą ilością zabiegów:

rehabilitacja rozszerzona: 36 zabiegów w turnusie (w tym po 2 zabiegi dziennie do wyboru: okłady fango, masaż częściowy klasyczny, drenaż limfatyczny BOA, masaż gorącymi kamieniami, hydromasaż, laser wysokoenergetyczny, fala uderzeniowa), bezpłatne korzystanie z rowerów, 6 sesji w saunie.

· Powyższe ceny dotyczą pobytu uczestnika dorosłego z zabiegami.
· Cena pobytu uczestnika do lat 16 z zabiegami jest mniejsza o 50 zł.
· Cena opiekuna jest mniejsza o 50 zł od ceny turnusu rehabilitacyjnego. Opiekunowie nie mają zabiegów.

Cena turnusu rehabilitacyjnego obejmuje:

Ceny dla dzieci towarzyszących uczestnikom turnusu:

(zniżki dla dzieci są stosowane tylko przy 2 osobach dorosłych w pokoju):

Dopłaty:

Inne informacje:

Turnus rehabilitacyjny 7-dniowy

7-dniowe turnusy rehabilitacyjne - terminy i cena 2024 r.

WordPress Responsive Table

¹ Turnusy rehabilitacyjne z większą ilością zabiegów:

rehabilitacja rozszerzona: 18 zabiegów w turnusie, (w tym po 2 zabiegi dziennie do wyboru: okłady fango, masaż częściowy klasyczny, drenaż limfatyczny BOA, masaż gorącymi kamieniami, hydromasaż, laser wysokoenergetyczny, fala uderzeniowa), bezpłatne korzystanie z rowerów, 3 sesje w saunie.

· Powyższe ceny dotyczą pobytu uczestnika dorosłego z zabiegami.
· Cena pobytu uczestnika do lat 16 z zabiegami jest mniejsza o 25 zł.

Cena turnusu rehabilitacyjnego obejmuje:

Ceny dla dzieci towarzyszących uczestnikom turnusu:

(zniżki dla dzieci są stosowane tylko przy 2 osobach dorosłych w pokoju):

Dopłaty:

Inne informacje:

Zabiegi w turnusie rehabilitacyjnym podstawowym

(w cenie turnusu, wg zaleceń służby medycznej)

Zabiegi w turnusie rehabilitacyjnym rozszerzonym

(w cenie turnusu, wg zaleceń lekarza)

wszystkie z turnusu podstawowego, a dodatkowo:

Rehabilitacja rozszerzona umożliwia bezpłatne korzystanie z rowerów oraz 6 sesji w saunie (w turnusie 14 dniowym) lub 3 sesje w saunie (w turnusie 7 dniowym).

Program kulturalno-krajoznawczy pobytu

w cenie turnusu:

za odpłatnością:

Program i zakres zabiegów mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Cennik zabiegów dodatkowych

(płatnych dodatkowo)

WordPress Responsive Table
WordPress Responsive Table

Cennik zabiegów dodatkowych specjalistycznych

(płatnych dodatkowo)

WordPress Responsive Table

UWAGA: Podane ceny są cenami brutto.

Scroll to Top