Oferta rehabilitacyjna i lecznicza - Dla osób z porażeniem mózgowym

Rehabilitacja - porażenie mózgowe

Terminy i cena 2023 r.

Turnus specjalistyczny dla dzieci w wrodzonymi wadami rozwojowymi

Mózgowe porażenie dziecięce / wady neurorozwojowe u dzieci i dorosłych

Wykaz zabiegów:

Wskazania:

Scroll to Top